Tin mới | Doanh nghiệp phải làm gì được bán hàng hoàn thuế GTGT?

0
25Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92 . 2019 . TT BTC ngày 31 . 12 . 2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72 . 2014 . TT BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.Trong Thông tư mới này, Bộ Tài chính bổ sung quy định về hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và cách truy cập Hệ thống . Theo đó, Hệ thống này sẽ được xây dựng theo hướng tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài giữa Cơ quan hải quan . Cơ quan thuế . Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài . Doanh nghiệp được cơ quan thuế công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Tổng cục Hải quan là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành.Căn cứ các thông tin trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh còn giá trị và hàng hóa được mua, doanh nghiệp bán hàng lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho hàng hóa trên Hệ thống hoặc phần mềm của doanh nghiệp kết nối với Hệ thống, nhập đầy đủ thông tin theo mẫu quy định, ký số, truyền các thông tin về hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho cơ quan liên quan.Trường hợp Hệ thống xảy ra sự cố, doanh nghiệp lập hóa đơn giấy kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định, ký, đóng dấu và giao cho người nước ngoài. Chứng từ in ra là cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra đối chiếu với hàng hóa của người nước ngoài.Ngay sau khi Hệ thống hoạt động bình thường, doanh nghiệp bán hàng cập nhật các thông tin đã lập tại hóa đơn giấy vào Hệ thống theo quy định. Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được cập nhật trên Hệ thống phải đảm bảo trùng khớp về số, ký hiệu, nội dung thể hiện trên hóa đơn giấy.Một điểm mới nữa được bổ sung trong Thông tư 92 là quy định về hàng hóa được hoàn thuế GTGT. Trước đây, Thông tư 72 . 2014 . TT BTC quy định hàng hóa được hoàn thuế GTGT chỉ cần là hàng hóa mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh. Điều kiện này đã bị siết lại trong Thông tư 92, cụ thể, hàng hóa được hoàn thuế phải là hàng mua tại doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện khi mua hàng…Còn doanh nghiệp để được cơ quan thuế chọn và công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn như Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT, kinh doanh các mặt hàng được hoàn thuế theo quy định . thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật . kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp còn phải cam kết tham gia vào Hệ thống theo quy định.Riêng đối với các doanh nghiệp đã được cơ quan thuế công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT trước ngày Thông tư 92 có hiệu lực 1 . 7 . 2020 , Thông tư 92 hướng dẫn các doanh nghiệp này vẫn tiếp tục được hoạt động và phải bổ sung thông tin chữ ký số theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục 8 Thông tư này.Chậm nhất trước tháng 6 . 2020, Tổng cục Hải quan căn cứ thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế cung cấp cho hệ thống, gửi thông tin tài khoản và mật khẩu truy cập hệ thống cho doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử đã được doanh nghiệp đăng ký.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here