THVL | Đời sống pháp luật: Quy định mới về tội phạm ma túy trong Bộ luật Hình sự

May 27, 2020
29
Views

All Comments

  • Cho con hỏi về người dân báo án cung cấp cho 113 biết người sử dụng ma túy và bán, thế người dân báo án có đc bảo mật ko vậy.

    Bao Uyen Phan Mai May 27, 2020 3:59 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *