Quá trình đẳng tích – Định luật Sác lơ (Charles)

May 12, 2020
27
ViewsPhần này nói về đẳng quá trình mà thể tích ko đổi, còn nhiệt độ tuyệt đối và áp suất đổi thay!
Giải thích tại sao là phải dùng nhiệt độ tuyệt đối
Cách vẽ đồ thị đường đẳng tích trong cả 3 hệ tọa độ

Nguồn: https://tapdoanmasan.com

Xem thêm bài viết khác: https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *