Phần 2 3 Hệ thống văn bản pháp luật về thương mại điện tử tại Việt Nam

January 20, 2020

All Comments

  • Nội dung hay, làm bằng hình thức video thế này dễ tiếp thu hơn.
    Ad cho mình hỏi là để làm đc video như này sử dụng phần mềm nào vậy? thanks Ad.

    Thanh Dao January 20, 2020 8:29 am Reply
  • quan tâm!

    Lan Doan Ngoc January 20, 2020 8:29 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *