NHƯ THẢO PHÚ ĐỊA: GIẢI QUYẾT TRANH CÃI VỀ ĐÚNG, SAI, PHẠM TỘI NHƯ PHỦ CỎ PHỦ TRÊN ĐẤT

3
17Youtube Thích Nhật Từ: – Youtube Đạo Phật Ngày Nay: – Facebook Thích Nhật Từ: …

Nguồn: https://tapdoanmasan.com

Xem thêm bài viết khác: https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

3 COMMENTS

  1. Hay xem nhung gi minh da lam,chu dung noi nhieu lam mat long tin chung sanh,noi thi hay ma lam ko duoc bang con so ko

  2. VÀO LÚC (((((( 16 GIỜ 16 PHÚT)))))) TỨC Ở TRÊN CÕI THƯỢNG GIỚI TỨC CÕI NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ HIỂN 2 VỊ HOÀNG TỬ ĐANG TRANH TÀI TRANH NGÔI (NGỌC ĐẾ) KHI XƯA GIỜ HIỂN TRÊN THẾ GIỚI HIỂN TẠI TỨC ……….(((((( HOÀNG TỬ MỘC ĐỨC TỨC LÊ DƯƠNG GIANG SINH NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1978 TUỔI (NGỌ) TỨC …(ĐẠO ANH )…….))))))……………………….((((((( HOÀNG TỬ KIM ĐỨC TỨC THẠCH HOÀNG SƠN SINH NĂM 1990 TUỔI (NGỰA)…(ĐẠO EM)…..))))))))) CÓ NGHĨA TRANH TÀI (((((((HIỆP 1 …….ĐẤU (KIẾM)……HIỆP 2 ……ĐẤU (TRÍ)TỨC TRANH TÀI DƯỚI NƯỚC 2 HIỆP ĐỀU HÒA NHAU KHÔNG PHÂN THẮNG BẠI )))))))))) ………TỨC ((((((((( MỘC ĐỨC LÀ RỒNG VÀNG……….KIM ĐỨC LÀ RỒNG TRẮNG)))))) …………((((((((( 1 NGƯỜI THÌ VỀ DÙNG (TRÍ TUỆ )………..1 NGƯỜI THÌ VỀ SỬ DỤNG GIỎI (BINH KHÍ)..)))))))))……………TỨC (((((((((HIỂN RA 1 CON SỐ 7 TRÊN TRỜI VÀ 1 CON SỐ 7 DƯỚI ĐẤT TỨC …(NGỌ HIỂN NGỰA)… TỨC SINH (NGỌN LỬA )DƯỚI THẾ GIAN MÀ CHÚNG SINH NẤU ĐƯỢC ĐỒ ĂN THỨC UỐNG MÀ SINH SỐNG HÀNG VẠN TỶ NĂM NAY ))))))))) TỨC HIỂN ((((((((((16 GIỜ 16 PHÚT TỨC 1+6=7 TỨC KIM SINH MỘC TỨC NGƯỢC LẠI CON SỐ 6-1 =5 TỨC HIỂN CHỮ (DỤC)……)))))))))) TỨC THỜI XƯA ĐẠO TRỜI LẬP RA TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT LÀ CÓ NGUYÊN DO THIÊN CƠ TỨC TÊN HIỂN RA LÀ (((((( LÊ DƯƠNG GIANG (VÀ) THẠCH HOÀNG SƠN TỨC HIỂN RA ((( CÕI DƯƠNG GIANG……….TỨC…………(ÂM VÀ DƯƠNG) …………..SINH ……… CÕI HỒNG TRẦN( …+..-…×..÷…) ……))))))) ………… TỨC (((((1 VỊ LẬP TƯỚNG TÀI TỨC CÓ TÀI LÃNH ĐẠO DẪN DẮT ANH EM BẠN BÈ DO NHÂN DUYÊN ĐẠO HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG TỨC (LÊ DƯƠNG GIANG ) TỨC ((((KINH……. (1)KIM (9)CANG (7)BÁT (8)(NHÃ)))) HIỂN RA TỨC SINH NĂM 1978 TỨC CHIM ĐẦU ĐÀN TỨC CÀNH SEN VÀNG TỨC QUẢ CÀN KHÔN TỨC ĐỨC THÍCH CA MÂU NI PHẬT KHI XƯA 1+9+7+8=25 TỨC HAI NGÀN NĂM TRĂM NGHÌN NĂM VỀ TRƯỚC TỨC (SINH KIM THIỀN TỬ ) HIỂN RA TỨC ÁO CÀ SA TỨC ((((((((VÀNG SINH ĐỎ……HIỂN….HOÀNG TỬ MỘC ĐỨC……….TỨC …….NGỌ SINH NGỘ ……..
    TỨC…….ÂM VÀ DƯƠNG…… TỨC …..LÊ VÀ DƯƠNG ……………..TỨC VIÊN KIM CƯƠNG TỨC (((ĐẠO TÙY DUYÊN))….
    ……TỨC((( KÍNH ÂM DƯƠNG )))))))))) TỨC…. TRƯ BÁT GIỚI….. KHI XƯA….. SINH BÁT QUÁI TỨC ((((THIÊN LÔI))) ……….NGÀY 19 THÁNG 5 TỨC NGÀI XÁ LỢI PHẤT TỨC XÁ LỢI (THẬT).. MÀU VÀNG …………………………….HIỂN (((((ĐẠO BÀ LA MÔN GIÁO VÀ THÍCH CA MÂU NI)))))) TỨC (((((ĐẠO THẦY TRÒ)))))) HIỂN (((((ĐẠO ANH EM)))) TỨC (((((((((TRÊN TRỜI THI (TÀI) DƯỚI ĐẤT THI (TRÍ TUỆ) )))))))) TỨC BÀN CỔ KHAI SINH HIỂN RA (((((17 GIỜ 50 PHÚT)))) TRỜI MƯA XUỐNG TA THẤY TRẬN CHIẾN TRANH KHI XƯA CHẾT VÔ SỐ MÀ CÒN DÍNH BỆNH DỊCH KHI XƯA LẬP BÀN CỔ KHAI SINH TỨC DỊCH CHUYỂN THỜI GIAN NHANH NHƯ TIA CHỚP TỨC ((((((MƯA RỒI DỨT LIỀN CHƯA ĐẦY 1 PHÚT TỨC ĐIỀM XẤU HIỂN ĐIỀM TỐT TỨC HIỂN (((((((TÔN NGỘ KHÔNG TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH (7 CHỮ HIỂN) / VÀ ĐẠT MA SƯ TỔ (5 CHỮ HIỂN )))))))))) TỨC CÓ NGHĨA (((((((TRƯỜNG THI TỨC( 7 VÀ 5=12) TỨC ((((((((BẢY VÀ NĂM BẰNG MƯỜI HAI)))))) TỨC HIỂN ((((( PHÉP THẦN THÔNG)))))) TỨC ((((((PHÔNG THẦN BẢNG )))))) HIỂN RA (((((CÕI TRỜI THỨ 33 TỨC NGỌC HOÀNG GIÁNG THẾ …………PHÉP THẦN THÔNG TỨC 3 ÂM…………….PHÔNG THẦN BẢNG TỨC 3 DƯƠNG———— TỨC HỢP NHẤT LẠI LÀ ((((((((PHẬT TỔ NHƯ LAI)))))) PHÁP THÂN CUA TA LÀ (((LÊ DƯƠNG GIANG SINH NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1978——TỨC—-ĐẠI NHẬT NHƯ LAI …………(HIỂN)………..TÔN NGỘ KHÔNG TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH …….TỨC CON 7 ĐẦU TIÊN TA ĐÃ NÓI TỨC CÂY VIẾT TRỜI TỨC CÂY PHẤT TRẦN TỨC DẤU (×) HIỂN RA ))))))))……………(((((((( ĐẠT MA SƯ TỔ HIỂN RA LỤC TỔ HUỆ NĂNG TỨC ĐẠO BÀ LA MÔN GIÁO KHI XƯA TỨC (((THẠCH HOÀNG SƠN/ SINH NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 1990 )) TỨC DI LẠC HẠ SANH Ở CUNG TRỜI ĐAO LỢI THIÊN TỨC VIÊN NGỌC LƯU LY HIỂN VIÊN XÁ LỢI TỬ TỨC NGÀY 24 THÁNG 6 TỨC 24+6=30 TỨC ((THAM+ SÂN SI)))) TỨC CÕI ÂM HIỂN CÕI TRỜI PHẠM THIÊN VƯƠNG TỨC 1+9+9+0=19 TỨC CÕI ÂM DƯƠNG HIỂN LÀ MỘT CUA 2 VỊ (((SƠN VÀ GIANG)))) TỨC((( EM VÀ ANH )))) TỨC (((((TÒA SEN)))) SINH RA(((( MÀU TRẮNG))) TỨC (((((((QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT HIỂN ĐẠO BÀ LA MÔN GIÁO ))))))) TỨC(((((( ANH VÀ EM ….(HIỂN)… CHA VÀ MẸ ….(TỨC SINH)…. EM VÀ ANH TỨC (((((ÔNG TRỜI SINH ĐẠO ANH EM)))))) TRUYỀN XUỐNG THẾ GIAN CÁC CÕI ((((((LỤC ĐỘ BA LA MẬT ĐA TỨC TÁM VẠN BỐN NGÀN NGƯỜI TỨC 84.000 TÁM MƯƠI BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐẠI THIÊN LA THẾ GIỚI HIỂN RA((( ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ)))) HIỂN LINH RA ((((((((((((((…….(TÊN VÀ HỌ) …….(NGÀY THÁNG NĂM) ………..(SINH)…….))))))….. TỨC HIỂN ((((TRẦN HỒNG MINH …….LÊ DƯƠNG GIANG………THẠCH HOÀNG SƠN< ——–'> HÔ BIẾN……………….THÀNH CON SỐ 9 ……………TỨC HIỂN………. CỬU NGŨ CHÍ TÔN ………….HIỂN RA CÂU THẦN CHÚ …………..OM PANI PEMY HOM …………TỨC 6 CÕI LUÂN HỒI ……..HIỂN ………LỤC TỰ ĐẠI MINH ĐÀ RA RI
    ……. TỨC HIỂN RA TẤT CẢ THẾ GIAN THẾ GIỚI CÁC HÀNH TINH MUÔN LOÀI VŨ TRỤ VẠN VẬT TỨC QUẢ (((ĐỊA CẦU 67 )))HIỂN RA (((QUẢ CÀN KHÔN ))) ÁNH SÁNG HÀO QUANG

  3. Sao ông ko giảng theo ngôn ngữ việt để bá tánh dễ hiểu mà ông giảng giải dài dòng làm gì? Có phải ông muốn khoe bằng tiến sỹ ko ?đức phật ko dạy làm điều nầy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here