Ngành Luật Quốc tế (International Law)

April 27, 2020
22
ViewsLuật quốc tế ra đời và phát triển cùng với nhu cầu thiết lập và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Các nước khác nhau có hệ thống luật pháp khác nhau, do đó Luật quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng – giúp làm rõ những điểm khác biệt ấy để tăng cường sự gắn kết, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Nguồn: https://tapdoanmasan.com

Xem thêm bài viết khác: https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *