[Lương Tuấn Nghĩa]: Sách "Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay"

January 20, 2020
39
ViewsSách “Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay” có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử.
Tác giả: PGS, TS. Tào Thị Quyên – Ths. Lương Tuấn Nghĩa.
Lương Tuấn Nghĩa (đồng tác giả) trân trọng giới thiệu đến các bạn.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *