Luat to tung dan su – Phiên tòa sơ thẩm

April 29, 2020
26
Views

All Comments

  • Đề nghi nhà nước xem xét cách giải quyết của toà án không đúng với lời khai của đương sự nói thật mà theo hướng ai cho tiển nhiểu thì giải quyết cho người đỏ dược thẳng như thế cỏ đúng không trường hợp của tôi là như vậy để nghi chánh àn toà àn tối cao xem xét trường hợp của tôi ở toà án nhân dân huyện phú xuyên để tôi khỏi oan ức
    Xin chân thành cảm ơn……

    tung nguyen April 29, 2020 6:40 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *