Luật sư trao đổi về tên Thương mại và Nhãn hiệu

January 31, 2020
42
ViewsTrong chương trình sở hữu trí tuệ Kênh truyền hình Vĩnh Long 1, Luật sư Trần Văn Trí trả lời về bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại, Khi luật không thống nhất

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *