Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức thực hiện

0
3Cùng với xu thế phát triển thương mại và dịch vụ, tình trạng xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Cùng với đó công tác bảo vệ người tiêu dùng được Việt Nam cũng như công đồng quốc tế ngày càng được quan tâm và tăng cường. Đến nay đã có 250 tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thành lập ở rải rác các nước trên thế giới. Ở Việt Nam đến nay cả nước có 50 tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng (Hội Lạng Sơn được thành lập thứ 30 vào năm 2009)

Các tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam phần lớn mới thành lập nhưng cũng đã có những đóng góp đáng kể cho công tác bảo vệ người tiêu dùng.

Sau 5 năm hoạt động, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn đã có những thành tích đóng góp cho công tác bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như: Tổ chức các chương trình hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng; tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng; tham gia các hoạt động tư vấn phẩn biện các vấn đề xã hội về người tiêu dùng; tổ chức các sự kiện do tổ chức người tiêu dùng Quốc tế phát động… Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động bên cạnh những việc đã làm được, bên cạnh những thuận lợi cho hoạt động, Hội cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong các hoạt động của mình cần được tháo gỡ, khắc phục.

Với những đặc điểm tình hình trên, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương; Sở Công Thương Lạng Sơn, Hội tiếu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Việt Nam, Hội tiếu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức Hội thảo: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Cuộc hội thảo đã được tổ chức với sự có mặt của gần 100 đại biểu đại diện cho các Sở, ban ngành của tỉnh; Các tổ chức đóng trên địa bàn; đại diện của một số doanh nghiệp tiêu biểu….

Trong cuộc Hội thảo 4 tham luận từ 4 góc độ xunh quanh vấn đề Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức thực hiện, đã được trình bày tại Hội thảo:

1. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn.

2. Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Báo cáo đánh giá hoạt động BVQLNTD tại Việt Nam sau hơn 2 năm thực thi luật

4. Hoạt động của các Hội BVQLNTD và vấn đề kinh phí hoạt động.

Qua cuộc Hội thảo, nhiều vấn đề đã được đề cập. Trong đó, cũng đã phân tích được những thuận lợi, khó khăn và đưa ra được phương hướng phát huy những thuận lợi và cách khắc phục những khó khăn trong hoạt động của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nói chung. Đặc biệt thông qua Hội thảo, một số kiến nghị với Bộ Công Thương; với một số Sở ban ngành của tỉnh, với tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cũng đã được đưa ra.

Tại cuộc Hội thảo này, ban tổ chức cũng đã tiến hành khảo sát mức độ nắm bắt Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Có thể nói Hội thảo ” Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức thực hiện ” đã được tổ chức thành công, góp phần cho công tác bảo vệ người tiêu dùng của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung./.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here