Giải Vật Lý trong đề thi mẫu Đánh Giá Năng Lực – MIK NOLA

3
19#ĐGNL
#ĐHQG TPHCM
#MikNola
10 câu Vật Lý trong đề thi mẫu Đánh giá năng lực của ĐHQGTPHCM.
75. Trong thí nghiệm giao thoa khe Young đối với ánh sáng đơn sắc  = 0,4 µm, khoảng cách từ hai khe đến màng là 1,2 m khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe là:
A. 0,4 mm. B. 0,5 mm. C. 0,6 mm. D. 0,7 mm.
76. Âm phát ra từ hai nhạc cụ khác nhau có thể cùng:
A. âm sắc và đồ thị dao động âm. B. độ to và đồ thị dao động âm.
C. độ cao và âm sắc. D. Độ cao và độ to.
77. Để sử dụng các thiết bị điện 110 V trong mạng điện 220 V người ta phải dùng máy biến áp. Tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp (N1) trên số vòng dây của cuộn thứ cấp (N2) ở các máy biến áp loại này là:
A. N1:N2 =2:1. B. N1:N2 =1:1. C. N1:N2 =1:2. D. N1:N2 =1:4.
78. Một nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng 13,6 eV, hấp thụ một phôtôn và chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng 3,4 eV. Phôtôn bị hấp thụ có năng lượng là:
A. 10,2 eV. B. 10,2 eV. C. 17 eV. D. 4 eV.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Một con lắc đồng hồ xem như con lắc đơn có chu kì dao động đúng bằng 1 giây.
97. Trong thời gian một tiết học (45 phút), số chu kì dao động con lắc đồng hồ trên thực hiện là:
A. 1420. B. 180. C. 2700. D. 45.
98. Do có ma sát với không khí cũng như ở trục quay nên cơ năng của con lắc bị tiêu hao, cứ sau mỗi chu kì giảm 1%. Để con lắc hoạt động bình thường (chạy đúng giờ), cần cung cấp cho con lắc công suất cơ học là 9,65.10-6 W. Năng lượng cần bổ sung cho con lắc trong một tháng (30 ngày) xấp xỉ bằng:
A. 834 J. B. 25 J. C. 1042 J. D. 19 J.
99. Khi hệ thống cung cấp năng lượng bổ sung giảm công suất, biên độ con lắc giảm đi một nữa nhưng tiêu hao cơ năng sau mỗi chu kì cũng là 1%. Công suất cơ học cung cấp cho con lắc khi đó xấp xỉ bằng:
A. 19,3.10-6 W. B. 38,6.10-6 W. C. 2,4.10-6 W. D. 4,8.10-6 W.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
Các hạt nhân của các nguyên tử được cấu tạo từ các hạt sơ cấp gồm prôton mang điện tích dương và các nơtron không mang điện gọi chung là các nuclôn. Trong tự nhiên, có nhiều hạt nhân tự động phóng ra các tia gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành một hạt nhân khác. Một trong các loại tia phóng xạ đó là tia β- gồm các hạt electrôn. Các quá trình biến đổi hạt nhân trên luôn tuân theo các định luật bảo toàn của các đại lượng như: điện tích, số nuclôn, năng lượng và động lượng.
100. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Bên trong hạt nhân có chứa các hạt electrôn.
B. Các hạt electrôn có thể được phóng ra từ bên trong hạt nhân.
C. Bên trong hạt nhân, các hạt protôn tự biến đổi thành electrôn.
D. Các hạt nơtron trong hạt nhân tự biến đổi thành electrôn.
101. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Bên trong hạt nhân không có lực đẩy giữa các hạt mang diện dương.
B. Tồn tại một loại lực hút đủ mạnh bên trong hạt nhân thắng lực đẩy Culông.
C. Có lực hút tĩnh điện bên trong hạt nhân.
D. Hạt nhân bền vững không nhờ vào một lực nào.
102. Giả thiết trong một phóng xạ, động năng của electron được phóng ra là E, nhiệt lượng do phóng xạ này tỏa ra (gồm tổng các động năng của tia phóng xạ và của hạt nhân con) xấp xỉ bằng:
A. E. B. 2E. C. 0. D. E/2.

Nguồn: https://tapdoanmasan.com

Xem thêm bài viết khác: https://tapdoanmasan.com/review

3 COMMENTS

  1. Bạn có thể giải thích rõ hơn những câu sai được không ?
    Nên cải thiện âm thanh tốt hơn nha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here