định luật 3 newton, bài tập định luật 3 newton, vật lý phổ thông

0
25Đính chính bài tập 1: v’1 = -1,5 do ngược chiều dương
định luật 3 newton, bài tập định luật 3 newton, vật lý phổ thông

Nguồn: https://tapdoanmasan.com

Xem thêm bài viết khác: https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here