Đăng sản phẩm hàng loạt lên sellercenter lazada từ website Dathangsi.vn

February 22, 2020
17
ViewsĐĂNG SẢN PHẨM HÀNG LOẠT LÊN SELLERCENTER LAZADA
Lấy sản phẩm từ website Dathangsi.vn đăng lên Lazada.vn
Bước 1 : Đăng ký thành viên website
Bước 2 : Chọn sản phẩm cần đăng bán lên lazada “Lưu shop”
Bước 3 : Xuất tạo file Excel sản phẩm để tải lên lazada
NOTE:
– Khi đăng sản phẩm hàng loạt lên lazada nhà bán hàng cân cập nhật them phần “Đặc điểm nổi bật” và “Mô tả sản phẩm”
– Giá gốc = Giá sỉ * 2, Nhà bán hàng nên cập nhật thêm giá bán trên lazada

CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG HÀNG TỒN LÊN LAZADA
Cập nhật kho từ website Dathangsi.vn lên Lazada.vn
Bước 1 : Cập nhật SKU lazada lên sản phẩm “Lưu shop”
Bước 2 : Xuất tạo file Excel hàng tồn để tải lên lazada
NOTE:
– Bước 1 Chi cần làm lần đâu tiên khi đăng sản phẩm mới lên
– Cập nhập kho cho các lần kế tiếp bạn chỉ cần làm theo Bước 2

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *