Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại | Tư vấn pháp luật Phan Law

January 31, 2020
37
ViewsHoạt động nhượng quyền kinh doanh được quy định cụ thể tại Chương VI, Mục 8, Luật Thương Mại 2005. Nó được tiến hành giữa 2 bên:

Bên nhượng quyền: Là thương nhân cấp quyền thương mại.
Bên nhận quyền: Là thương nhân được nhận quyền thương mại.
Xem thêm tại đây:
Cần tư vấn tư vấn liên hệ ngay:

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *