CRM bất động sản – Tối ưu hóa quy trình quản lý dự án đỉnh cao

0
11

Meey Land  cung cấp giải pháp CRM – phần mềm quản lý dự án bất động sản nhằm xây dựng môi trường cộng tác cho chủ đầu tư, đại lý và khách hàng cùng với các đối tác liên quan như ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ khách.

CRM bất động sản bao gồm

 1. Quản lý khách hàng bao gôm khách hàng tiềm năng, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp
 2. Quản lý sản phẩm bao gồm quản lý dự án, tòa nhà, sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật,..
 3. Chính sách kinh doanh như chính sách giá, hoa hồng, chiết khấu, giảm giá, chính sách thanh toán, chính sách phạt trả chậm, chính sách bàn giao, quản lý các Đợt mở bán
 4. Quản lý kinh doanh bao gồm các hoạt động tương tác khách hàng (activities), quản lý khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ theo qui trình kinh doanh như Giữ chỗ thiện chí, Giữ chỗ, Đặt cọc, Ráp căn, Quản lý Event mở bán
 5. Quản lý thanh toán bao gồm các thanh toán theo hợp đồng, thanh toán Giữ chỗ, thanh toán Đặt cọc, Chuyển tiền, Hoàn trả cho khách hàng, Thanh toán trả trước,..
 6. Dịch vụ khách hàng quản lý toàn bộ các dịch vụ với khách hàng như Chuyền nhượng, Vay ngân hàng, Bàn giao sản phẩm, Bàn giao giấy tờ cùng với các hoạt động chăm sóc khách hàng như Sinh nhật, thông báo,..

Quản lý khách hàng

Giải pháp CRM Bất động sản tổ chức quản lý tập trung thông tin Khách hàng về một nơi, bao gồm các khách hàng tiềm năng, khách hàng đã mua sản phẩm và chưa mua sản phẩm của bạn, các khách hàng là doanh nghiệp cùng với các giao dịch, hoạt động trong quá khứ đối với Khách hàng. Bạn rất dễ dàng tìm kiếm một khách hàng, các thông tin đã làm việc và nhiều nghiệp vụ khác.

 1. Import danh sách khách hàng từ Excel file vào hệ thống
 2. Phân phối khách hàng cho các bạn nhân viên kinh doanh, chuyển giao khách hàng hoặc chia sẻ khách hàng trong team
 3. Bảo mật thông tin khách hàng theo các nhân viên kinh doanh

Quản lý sản phẩm

Giải pháp cung cấp nền tảng quản lý toàn bộ sản phẩm của bạn đối với dự án

 1. Tạo và quản lý các dự án bất động sản cùng với các chính sách liên quan tới dự án như tỷ lệ phạt trả chậm của khách hàng, Thời gian giữ chỗ của nhân viên kinh doanh với Khách hàng & Sản phẩm, Chi phí bảo trì, Chi phí quản lý,..
 2. Import danh sách sản phẩm cùng với các chi tiết của sản phẩm vào hệ thống từ Excel file như Mã căn, Ngang, Dài, Diện tích sử dụng, Diện tích xây dựng
 3. Xây dựng các chính sách thanh toán linh động dựa trên ngày cố định, dựa vào thời gian so với đợi thanh toán trước đó, dựa vào các tính toán bàn giao của chủ đầu tư dự án,..

Quản lý kinh doanh

Tập trung và tổ chức quản lý kinh doanh cho toàn hệ thống và các bên tham gia như Kinh doanh, Chiến lược kinh doanh, Kế toán thanh toán, Dịch vụ khác hàng nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao dịch vụ khách hàng, giảm thiểu rủi ro

 1. Ghi nhận và quản lý theo qui trình các nghiệp vụ phát sinh cho kinh doanh bao gồm Giữ chỗ thiện chí, Giữ chỗ, Ráp căn, Đặt cọc
 2. Xử lý các vấn đề ưu tiên một cách minh bạch, giải quyết các vấn đề nghiệp vụ phát sinh theo thứ tự ưu tiên, không phát sinh trùng lắp như một căn có thể bán cho nhiều khách hàng.
 3. Tổ chức quản lý danh mục khách hàng theo chính sách bảo mật linh động và chia sẻ khách hàng trong team.
 4. Tính toán hoa hồng cho nhân viên kinh doanh

Quản lý thanh toán

Kinh doanh bất động sản với việc quản lý thanh toán luôn là thách thức không hề nhỏ đối với các bạn kế toán thanh toán với số lượng lớn khách hàng và các chính sách thanh toán và các hoạt động thanh toán khác liên quan làm cho số lượng công việc phát sinh cho một sản phẩm rất nhiều, kéo theo cả một dự án với khối lượng giao dịch không bao giờ là nhỏ cả. Hệ thống sẽ giúp bạn rất nhiều từ việc nhắc tới kỳ thanh toán, nhắc trể hẹn thanh toán,…

 1. Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán của Khách hàng, bao gồm:
  1. Thanh toán theo hợp đồng
  2. Thanh toán trả trước của Khách hàng và cấn trừ công nợ cho Khách hàng
  3. Thanh toán các khoản phí và lệ phí như Phí quản lý, Phí bảo trì, và các chi phí khác phát sinh
  4. Thanh toán tiền phạt trể hẹn
  5. Thanh toán Phạt hợp đồng
 2. Qui trình miễn giảm cho Khách hàng
 3. Hoàn tiền cho Khách hàng
 4. Nhắc tới kỳ thanh toán của Khách hàng
 5. Nhắc trể hẹn thanh toán cho Khách hàng
 6. Cung cấp các báo cáo quản trị về thanh toán theo Dự án, theo Khách hàng, Sản phẩm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here