Content Marketing – Cách thu hút người đọc bằng bài viết review

May 8, 2020
14
ViewsDạng bài viết review (hay đánh giá/ nhận xét sản phẩm) là kiểu viết bài chia sẻ những quan điểm cá nhân bao gồm điểm tốt và chưa tốt của những sản phẩm hay dịch vụ mà người viết đã trải nghiệm.

Kiểu bài viết này thường rất thu hút người đọc bởi nó bao gồm những thông tin chi tiết, trung thực và khách quan. Bài viết dạng này sẽ gia tăng sự tin tưởng của độc giả vì người viết đóng vai trò là nhân chứng trải nghiệm sản phẩm/ dịch vụ.

Tận dụng cách viết này trong các chiến dịch Content Marketing để cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo tính khách quan trong vấn đề quảng bá sản phẩm. Khéo léo trong cách viết, dạng bài review sẽ là công cụ cực kỳ hữu ích cho các bạn trong ngành content marketing.

Youtube: Thùy content #Canhganuong
Facebook: www.facebook.com/canhganuong.0304
Email liên hệ công việc: phuongthuy0304@gmail.com

#contentmarketing #content #marketing #vietcontent

Nguồn: https://tapdoanmasan.com

Xem thêm bài viết khác: https://tapdoanmasan.com/review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *