Chương VI_3: Các định luật Newton

May 26, 2020
31
Views

All Comments

 • hay

  Vũ Thị Thu Thương May 26, 2020 7:26 pm Reply
 • Phong cách của thầy rất hay…Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Lâm nhiều lắm. Nếu có những bài giảng cho nhiều phần Vật lý cao hơn nữa thì thật tuyệt…!!!

  Hue Tran May 26, 2020 7:26 pm Reply
 • ai biết đọng cơ he rô viết sao vậy tìm mà toàn ra động co roto

  Phi Anh May 26, 2020 7:26 pm Reply
 • hay, chỉ có thể nói vậy thôi

  Dương Hoàng May 26, 2020 7:26 pm Reply
 • Cảm ơn người dịch. Rất hay!

  qui ca tran thi May 26, 2020 7:26 pm Reply
 • day do wa .

  lala tizon May 26, 2020 7:26 pm Reply
 • kho hieu qua vay troi

  Bear Too May 26, 2020 7:26 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *