Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (8/1001) – Luật Tên thương mại – TS Nguyễn Thái Cường

0
23Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (8/1001)
Phần : Luật Tên thương mại – TS Nguyễn Thái Cường
1. Khái niệm TTM
2. Đặc điểm TTM
3. Đối tượng TTM
4. Chủ thể quyền TTM
5. Căn cứ phát sinh TTM
6. Nội dung của quyền TTM
7. Thời hạn bảo hộ quyền TTM
Bài giảng sẽ phân tích các nội dung cơ bản kết hợp việc phân tích lý thuyết, Bài giảng sẽ sử dụng phương pháp phân tích bản án để có thể xem xét các vấn đề pháp lý dưới dạng áp dụng pháp luật. Ngoài ra người học có thể Đăng ký Subcribe kênh Youtube để cập nhật các thông tin và bài viết về Luật SHTT qua các trang website: www.vnlawjournal.com, Fanpage #gocnhintsnguyenthaicuong, nguyenthaicuong.org, Youtube Channel: TS Nguyen Thai Cuong.

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here